MENY

Ny senterleder ved SHARE

Siri Wiig er ny senterleder ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS. Målet er at SHARE blir et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen fagfeltet som gjennom forskning og formidling bidrar til utvikling av bedre helsetjenester for brukere og pasienter.

– Først av alt vil jeg anerkjenne alt arbeidet som har vært lagt ned for å bygge opp SHARE til det forskningssenteret vi er i dag, sier Wiig om ansettelsen som senterleder ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.  

Siri Wiig er professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS. Hun har vært en viktig del av fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS og i etableringen av forskningssenteret SHARE  i 2017.

– Det er en stor innsats og faglig jobb som er gjort over mange år av tidligere senterleder professor Karina Aase sammen med forskerne. Jeg vil gjøre mitt beste for at vi skal videreutvikle senteret og bygge på dette solide arbeidet, fortsetter hun. 

Mål om fremragende forskningsstatus

I stillingen som senterleder får hun nå ansvar for å lede den samlede aktiviteten ved forskningssenteret, og for videre utvikling i samarbeid med konsortiepartnere, nasjonale og internasjonale partnere.

– Det å bygge gode forskningsmiljø er en langsiktig satsing. Sammen har vi utviklet vår egen strategi i SHARE. Hovedfokus nå er å jobbe mot målet om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Vi vil være et senter som bidrar internasjonalt til en ny og bedre forståelse av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forteller Wiig.

–  Å jobbe for å konkurrere om eksterne forskningsmidler både nasjonalt og i Europa er viktig fremover. Vi må fokusere sterkt på internasjonalisering og samarbeid med fremragende utenlandske forskningsmiljø, og samtidig ha et stort nettverk nasjonalt og lokalt, legger hun til.

Økt fokus på forskningsformidling

Wiig har selv et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, og er en synlig forsker og foredragsholder innen sitt felt. I løpet av de siste fire årene har hun tilbrakt 15 måneder på utenlandsopphold på fire ulike internasjonale universitet.

– Denne erfaringen gjør at jeg ser hvor heldige vi på mange måter er i Norge og på UiS. Men ett av de områdene jeg tror vi kan bli enda bedre er formidling av forskningen vår i sosiale medier og mer populærvitenskapelige kanaler. Der er våre internasjonale kollegaer og fagmiljøer en plass å søke inspirasjon, sier hun.

Wiig forteller at mer fokus på formidling av forskningsresultater vil være viktig i årene som kommer, både for beslutningstakere og praksisfeltet:

– Det samfunnsengasjementet som ligger hos mange av oss gjør at vi ønsker at forskningen skal ha en betydning for praksisfeltet. Det være seg som informasjonsgrunnlag for viktige helsepolitiske beslutninger eller ved å nå ut til ledere og ansatte i for eksempel en kommunal hjemmetjeneste, forklarer hun.

Kompetanseutvikling er nøkkelen

– Å skape et godt arbeidsmiljø og relasjoner der folk gleder seg over andres suksess er veldig viktig for at vi skal nå målene våre. Det er et område som jeg synes er viktig å fokusere på fremover også. Vi har alltid hatt stor oppmerksomhet på våre doktorgradsstipendiater og viktigheten av å legge til rette for at de skal trives. Det tror jeg er en nøkkel for å lykkes med å bygge opp kompetanse til professornivå, forteller hun.

– Nå er det mange av de UiS-ansatte forskerne i SHARE som kjenner savnet etter livet i Paviljong 15, populært kalt «Brakkå». Det sosiale og «drøsen i gangen» må vi nå få til digitalt, så vi har prøvd å tilpasse oss situasjonen og har innført digitale fagmøter og fortsetter med fagutvikling og søknadsskriving. Det er jo viktig at vi ikke stopper opp selv om koronasituasjonen er krevende for de fleste. Jeg er imponert over hva folk får til, avslutter Wiig.

Tekst: Cathrine Sneberg

Ny senterleder ved SHARE