MENY

Pårørende i kreftomsorgen

Hvordan kan helsepersonell involvere pårørende i kreftomsorg på best mulig måte?

Det finnes lite forskning knyttet til pårørendes rolle og bidrag til kvalitet og sikkerhet for kreftpasienter. Nå utforskes dette i et doktorgradsprosjekt, utført av Inger Johanne Bergerød i SHARE.

Resultatet skal bli en guide til helsepersonell, om hvordan pårørende på best mulig måte kan involveres i arbeidet med å sikre et trygt og godt tjenestetilbud til kreftpasienter.

Les mer om Bergerøds forskning om pårørende i kreftomsorgen.

 

Inger Johanne Bergerød

Pårørende har brukerstemmen i Inger Johanne Bergerød sitt doktorgradsprosjekt. Resultatet skal bli en guide til helsepersonell. (Foto: Elisabeth Tønnessen)