MENY

Seminar for ungdom om stigma ved psykisk helse

Torsdag 26. september arrangerer InvolveMENT-prosjektet i forskningssenteret SHARE et dagsseminar om ungdoms psykiske helse. Seminaret er utviklet av ungdom – for ungdom.

Førti prosent av norsk ungdom forteller at de sliter med psykiske vansker som er så store at det påvirker hverdagen deres. Åtte prosent er diagnostisert med en psykisk lidelse. Blant dem som har psykiske plager har bare halvparten vært i kontakt med helsetjenesten.

Gjennom forskningsprosjektet InvolveMENT ønsker forskere ved UiS å bidra til å heve kvaliteten i helsetjenesten for å styrke ungdoms psykiske helse og forebygge psykiske lidelser. Ungdomsseminaret som holdes i september er et ledd i dette arbeidet. 

Hvordan redusere stigma ved psykisk helse?

Seminaret stiller spørsmålet hva kan vi gjøre for å redusere stigma ved psykisk helse. Det består av presentasjoner av ungdom, organisasjoner for psykisk helse og helsepersonell. De tar blant annet opp det å være alene med psykiske vansker, å komme ut av skapet, og flykningers psykiske helse. 

Se fullstendig program her.

Ungdommene som deltar oppfordres til å delta aktivt med spørsmål i plenum og si sin mening gjennom et anonymt nettbasert redskap. InvolveMENT-teamet oppfordrer også elevene til å bringe det de lærer tilbake til klassene sine, for å informere medelever og fortsette debatten for å styrke åpenhet og kunnskap om psykisk helse.

Ungdom involvert i forskningen

Tolv ungdommer og unge voksne er involvert i prosjektet som representanter og medforskere. I løpet av seminaret vil forskerne samle innspillene som kommer frem under seminaret og utarbeide ungdommenes anbefalinger for hva ungdom, foreldre, lærere og helsepersonell kan gjøre for å redusere stigma ved psykisk helse. Informasjonen vil bli brukt i forskningen og i artikler som publiseres. Deltakernes og skolenes identitet er anonym.

Noen ansatte på universitetet vil være observatører, slik at de kan vurdere hvordan kunnskap og innspill som kommer fra ungdommene kan integreres i universitetets bachelor- og mastergradsstudier.

Bidragsytere

Mental Helse Ungdom
Unghjelp
Forandringsfabrikken
Sander Olsen, ungdommens fylkesordfører
Steinar Berg, musiker
Forskningssenteret SHARE ved Universitetet i Stavanger