MENY

SHARE invitert til Nordlandssykehuset i Bodø

Kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø inviterte SHARE forskere til å holde innlegg på fagdagen deres som hadde tittelen «Pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring».

Fagdag ved Nordlandssykehuset i Bodø Bilde fra venstre: Ida Bakke, nevrolog og rådgiver ved Nordalandssykehuset i Bodø, Ellinor Hauland, avdelingsoverlege kreft ved Nordlandssykehuset i Bodø og PhD stipendiat, Siri Wiig, Professor i SHARE, Inger Johanne Bergerød, Senterkoordinator i SHARE og stipendiat Stavanger Universitetssykehus, Benedikte Dyrhaug Stoknes, Kvalitetsleder på kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø.

I nydelige omgivelser på Norland kultursenter i Bodø holdt Siri Wiig innlegget «What you look for is what you find» - om forståelse av sikkerhet i helsetjenesten og involvering av pårørende i granskninger. Inger Johanne Bergerød presenterte sitt PhD prosjekt «Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement på vegne av Stavanger universitetssykehus og SHARE.

Dette var et spennende møte med ca 50 klinikere, forskere og representanter fra seksjon for Pasientsikkerhet ved sykehuset. Vi ser frem til mer samarbeid med Nordlandssykehuset og vi gleder oss til Ellinor Haukland som er avdelingsoverlege og PhD stipendiat med et pasientsikkerhetsprosjektet skal besøke SHARE senteret 24.-25.03.20. Da vil hun bidra inn på Pasientsikkerhetsdagen for studentene på videreutdanningen i kreftsykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS.

Tekst: Inger Johanne Bergerød
Foto: privat