MENY

SHARE og samarbeidspartnere får millioner til koronaforskning

130 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. UiS har fått innvilget finansiering til to prosjekt med deltakere fra SHARE og nye stillinger er lyst ut.

SHARE og samarbeidspartnere får millioner til koronaforskning Foto: CDC, Alissa Eckert

78 fagmiljøer leverte søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får nå finansiering, skriver Forskningsrådet i en pressemelding 7.mai. UiS har fått innvilget begge sine søknader.

– Dette er fantastiske nyheter, sier en begeistret og stolt Siri Wiig, senterleder i SHARE. Hun har vært med på begge søknadene.

– I disse søknadene har vi brukt vår inngående kompetanse innen sikkerhetsfaget, helse, medisin og kommunikasjon – og samarbeidet tett med lokale, regionale og internasjonale partnere. At vi er et stort, tverrfaglig, internasjonalt fagmiljø innen sikkerhetsfaget har nok vært utslagsgivende for at vi får 100 prosent tilslag, tror Wiig.

Hvordan formidle vitenskap på en forståelig måte?

COVID-kommunikasjon: Fighting a pandemic through translating science var et av prosjektene som ble tildelt finansiering. Prosjektet er forankret i forskningssenteret SHARE, i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere i Storbritannia, Nederland og Danmark. Blant partnerne er Stavanger universitetssjukehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Science Addiction, Bulldozer Film, Bacon OSL, Allergruppen og Dagbladet. Prosjektet ledes av Jo Røislien, professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Målet med dette prosjektet er å finne kommunikasjonsmåter som best mulig klarer å formidle det vitenskapelige grunnlaget for beslutninger som tas i kriser som den pågående koronapandemien. En langsiktig virkning av prosjektet er et mer motstandsdyktig helsevesen med kommunikasjonsstrategier som gjør samfunnet bedre forberedt på å håndtere en fremtidig pandemi.

Forbedre risikokommunikasjon

Prosjektet Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak (PAN-FIGHT) vil avdekke sammenhengen mellom risikokommunikasjon og sårbarhet i sammenheng med korona-virusutbruddet.

Kristin S. Scharffscher, førsteamanuensis i samfunnssikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, skal lede denne forskningen. SHARE vil bidra til prosjektet med forskere som skal lede to av de fem arbeidspakkene som inngår. Ved å undersøke sammenhenger mellom risikokommunikasjonsstrategier og variasjoner i befolkningens respons på ulike beskyttelsestiltak, skal forskerne utvikle forslag til kommunikasjonsstrategier som lettere når fram til ulike grupper i samfunnet.

Les også: UiS skal lede forskning om formidling av helseinformasjon under pandemier

Inntil 7 postdoktorstillinger lyses ut

Universitetet i Stavanger har i tilknytning prosjektet COVID-kommunikasjon ledig inntil fire åremålsstillinger som postdoktor ved forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Les mer om stillingene på jobbnorge.no

Det er også lyst ut tre stillinger som postdoktor tilknyttet prosjektet PAN-FIGHT. Se stillingsutlysningen på jobbnorge.no