MENY

Strategisamling i Nettverk for pårørendeforskning

Første strategisamling i Nettverk for pårørendeforskning ble avholdt ved Universitetet i Stavanger 20.-21.november 2018.

Deltagere på samlingen Fra venstre: Unn Birkeland, Rannveig Tvete Zachrisen, Anne Torhild Pedersen, Heidi Dombestein, Karina Aase, Randi Martinsen, Una Stenberg og Inger Johanne Bergerød (Kirsten Jæger Fjetland, Lene Schibevaag og Siri Wiig var ikke tilstede på bildet)

En av de viktigste oppgavene for denne samlingen har være å etablere en god strategiprosess med mål om å ende opp i klare veivalg og prioriterte satsingsområder for nettverket de neste fem år, og samtidig sikre god involvering og medvirkning. Arbeidet med den 5-årige strategien er i full gang og det er planlagt at denne skal ut til høring for alle medlemmer i nettverket på nyåret.

Nettverk for pårørendeforskning er fra i år underlagt SHARE med Karina Aase som faglig leder. Nettverket er en viktig satsing i forskningssenteret som har som målsetning å beskrive og dokumentere forskningsaktiviteter knyttet til pårørendemedvirkning i forskning og praksis. Det helsevitenskapelige fakultet har besluttet å videreføre de to koordinatorstillingene knyttet til nettverket (20% tilsammen) i 2019, og styret i SHARE har tildelt driftsmidler til nettverket.

Deltakere i arbeidsgruppen

Fra Universitetet i Stavanger

 • Karina Aase 
 • Siri Wiig 
 • Heidi Dombestein
 • Inger Johanne Bergerød
 • Lene Schibevaag
 • Rannveig Tvete Zachrisen

Eksterne deltagere

 • Anne Torhild Pedersen, pårørenderepresentant
 • Kirsten Jæger Fjetland, Fakultet for helsefag,VID vitenskapelige høgskole, Sandnes
 • Una Stenberg, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus HF
 • Randi Martinsen, Institutt for helsefag, Fakultet for helse og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
 • Unn Birkeland, Pårørendesenteret i Stavanger

Her kan du kan lese mer om Nettverk for pårørendeforskning, og ta gjerne kontakt med koordinator Inger Johanne Bergerød eller Heidi Dombestein hvis du ønsker å bli medlem i nettverket.