MENY

Styremøte i SHARE

Styremøte i SHARE ble gjennomført tirsdag 12.november 2019 ved Universitetet i Stavanger.

Styremøte i SHARE Fra høyre foran: Stig Bjønness (UiS), Mille Falstad (Mental Helse Ungdom), Karina Aase (Senterleder SHARE), Henriette Thune Henriette Thune (prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet). Frø høyre bakerste rekke: Anne Vifladt (NTNU Gjøvik), Lene Schibevaag (SHARE), Ann Kristin Wiik (SNLA, styreleder), Ingrid Tjoflåt (UiS), Inger Johanne Bergerød (SHARE), Randi Ballangrud (NTNU Gjøvik), Ingunn Riddervold (SNLA), Åsa Mäkitalo (Universitetet i Gøteborg)

Møtet var organisert med en seminardel forut for selve styremøtet. De faglige innleggene i seminardelen var «Internasjonalt samarbeid med Japan 2019» ved Lene Schibevaag og «Quality in clinical supervision and assement of student nursing in nursing homes (QUALinCLINstud)» ved førsteamanuensis Kristin Laugaland og prosjektleder Kristin Akerjordet. Styret deltok aktivt i dialogen knyttet til de to innleggene.

Styremøtet ble ledet av ny styreleder i SHARE, Ann Kristin Wiik fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Styremøtet behandlet blant annet utkast til involveringsstrategi for SHARE, samt status på internasjonaliseringsarbeid i senteret. Med ytterligere fokus i neste treårsperiode vil begge sakene vil bidra til å posisjonere SHARE som et ledende forskningssenter både nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Privat
Tekst: Inger Johanne Bergerød