MENY

To nye artikler fra RiH prosjektet er publisert

Forskergruppen i prosjektet Resilience in Healthcare (RiH) har publisert to nye artikler der den første diskuterer og definerer begrepet resiliens, mens den andre presenterer et nytt rammeverk.

RiH prosjektet har som hovedmål å endre forståelse av kvalitet i helsetjenesten gjennom å etablere et nytt rammeverk for resiliens og ønsker å endre fokuset i forskning på kvalitet i helsetjenesten. For å lykkes med dette kreves en tydelig definisjon av begrepet resiliens.

Definisjon av resiliens

Den første artikkelen bidrar til forskningsfeltet ved å kartlegge og oppsummere hvordan begrepet er brukt i tidligere forskning. Artikkelen diskuterer de ulike bruksområdene, avgrensninger og muligheter som begrepet resiliens gir i helsetjenestene. Definisjonen forskerteamet kom fram til kan du lese i artikkelen her.

Rammeverk for resiliens

Den andre artikkelen som nylig er publisert beskriver et nytt rammeverk som Forskere i RiH-prosjektet har utviklet for å støtte forskere som forsker på resiliens i helsetjenesten.
Du kan lese mer om dette her