MENY

– Vi er alle pårørende

Pårørendeforskning angår alle en eller annen gang i løpet av livet. Denne uken var forskere, praktikere og andre samlet til nettverkssamling for pårørendeforskning.

Rektor Marit Boyesen ønsker velkommen til forsamlingen.

Nettverk for pårørende forskning består av omtrent 160 medlemmer (forskere, praktikere, politikere, brukere og pårørende tilknyttet forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige og private helse- og velferdstjenester, politiske myndigheter og interesseorganisasjoner) fra hele Skandinavia.

Denne uken var mange av dem samlet til den sjette nettverkssamlingen ved UiS. Rektor Marit Boyesen åpnet samlingen og minnet om at å være pårørende er noe alle har vært, er, eller kan bli.
– Vi er alle pårørende. Som pårørende kan vi mange ganger føle oss små og sårbare, sa hun.

På agendaen stod mellom anna foredrag om etterlatte etter uventa dødsfall relatert til narkotika, og hvordan pårørende opplever å være aktør i tilsyn i forbindelse med uventa dødsfall. I tillegg til faglig påfyll, var nettverk i sentrum disse dagene.

Nettverk for pårørendeforskning har siden 2013 jobbet for å skape arenaer som fremmer forskning og utviklingsprosjekter knyttet til pårørende. Slik håper nettverket å bidra til at pårørendeinvolvering og pårørendestøtte blir en naturlig og integrert del av helse -og velferdstjenesten. Pårørende er et vidt begrep, og forskningen i nettverket konsentrerer seg om pårørende til personer som har behov for helse- og velferdstjenester.