MENY

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

God beredskap, gode prosedyrer og moderne utstyr er essensielt når det kommer til tunnelsikkerhet. Dette er viktig for trafikanter, for brann- og redningsmannskap, transportnæring og for lokalsamfunnet.

Illustrasjonsbilde av tunnel

Prosjektet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil ruste bedrifter som vil fremme egne løsninger for tunnelsikkerhet, ved å kunne:

  • Diskutere sikkerhetsstyringsprinsipper for vegsystemer som inkluderer tunneler.
  • Utfordre funksjonskrav i en risikobasert styring.
  • Beskrive ulike måter å uttrykke effektivitet av tiltak og løsninger.
  • Inkludere selvredning, og rammer for trafikantenes kompetansenivå i egne design.

Tunnelutbygginger koster ofte et titalls milliarder kroner. Spesialiserte leverandører er avhengig av å komme inn i større verdikjeder for å få markedsadgang. Hvordan skal næringslivet i Sør-Vest komme i posisjon for innovasjon innen tunnelsikkerhet? Hvorfor lykkes enkelte virksomheter, mens andre ikke gjør det? Hvor er de største barrierene mot nytenkning og bedre løsninger for økt tunnelsikkerhet?

Disse problemstillingene står sentralt og vi vil jobbe med tre aktiviteter

  • Foredling av trafikkstrømsmodeller som risikomodeller for sanntidsbeslutninger, 
  • Utvikle modeller for prediksjon
  • Spredning av giftige gasser og utvikle modeller for trafikantatferd i kritiske situasjoner

Antall datakilder og kvaliteten på sanntidsdata øker, noe som gir nye muligheter. Norwegian Tunnel Safety Cluster (nå VIA) som utviklingsarena for tekniske løsninger har allerede synliggjort mulighetene for å bruke IKT i tunnelsikkerhetsarbeidet. Viktige temaer er; tidligdeteksjon av hendelser og farlige forhold; informasjon til trafikanter; kommunikasjon mellom trafikanter og redningstjeneste; tilstandsbeskrivelse i ulykker. Aktivitetene er koplet til konkrete produkter, som apper, sensorer, automatiserte systemer, og kombinerte systemer for tunnelsikkerhet.

Vi vil bruke innovasjonsperspektiver og møteplasser til å opparbeide og dele kunnskap om hvordan norske aktører i tunnelsikkerhet kan vinne frem i internasjonale anbudsprosesser.