MENY

Forskning i kjemi, miljø og biologiske vitenskaper

Planeten vår står overfor mange utfordringer som må takles gjennom tverrfaglig samarbeid. Ved Institutt for Kjemi, Biovitenskap og Miljøteknologi forsker vi på helsen til mennesker, dyr, planter og miljøet ved å fokusere på samspillet mellom fagområdene og effekten på det totale miljøet.

Kjemi er viktig for å forstå livet og miljøet på molekylært nivå. En mer bærekraftig tilnærming i utvikling av kjemikalier som er skreddersydd for å forbedre helse og redusere påvirkningen på miljøet er viktig for fremtiden. Biologisk forskning omfatter søket etter forståelsen av livet på organisatorisk og cellulært nivå og samspill i hele økosystemer. Kjemisk og biologisk forståelse av naturlige systemer er viktig for å forstå menneskers påvirkning på planeten vår. Miljøteknologi tilbyr teknologiske løsninger for å bekjempe miljøspørsmål for en bærekraftig fremtid. Bli mer kjent med de forskjellige forskningsgruppene og våre fakultetsmedlemmer ved å besøke sidene deres nedenfor.

 

Forskningsgrupper

 

Interne fakultetsmedlemmer

 

Fakultetsmedlemmer fra Stavanger Universitetssykehus