MENY

NORCE Norwegian Research Centre

Etter fusjon 1. januar 2018 inngår IRIS i NORCE. NORCE er et nytt uavhengig forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. De leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

NORCE ble stiftet 3. juli 2017 etter initiativ fra eieren av de fem forskningsinstituttene Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS. Alle disse instituttene samles og integreres i NORCE. 

Hovedkontoret ligger i Bergen - og konsernet har betydelige aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo. 

NORCE har fordelen av å være til stede langs store deler av Norges kyst, og vil bidra til at så vel Sør- og Vestlandet, som Norge totalt sett, tar en mer fremtredende rolle innen innovasjon og oppdragsdrevet forskning. Samtidig skal NORCE sørge for at Sør- og Vestlandets mange produktive og teknologisk ledende bedrifter fortsetter å lede an i omstillingene av norsk industri og næringsliv også i årene fremover. 

Besøk NORCE nettsider

 

Logoen til NORCE