MENY

Bruker simulering til å lære opp helsearbeidere

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetjenesten, må de ansatte lære seg nye måter å arbeide på. Veslemøy Guise har laget et simuleringsverktøy og testet det ut i hjemmetjenesten.

Sykepleiestudenter ser på en skjerm i sykepleielaboratoriet. Målet med forskningsprosjektet var å lage et opplæringsverktøy for folk som ikke hadde brukt simulering før.

De hjemmebaserte omsorgstjenestene er i endring, og ny teknologi gjør at pasienter og helsepersonell ikke lenger trenger å oppholde seg på samme sted. Helsepersonell må derfor lære seg nye måter å arbeide på.

Tidligere forskning har vist at det er komplisert å ta i bruk velferdsteknologi i helsevesenet. Kommunene er ofte dårlig forberedt, og manglende kompetanse hos helsepersonell er en av de største utfordringene.

Virtuelle hjemmebesøk

Guises doktorgradsarbeid handler om videobesøk, det vil si virtuelle hjemmebesøk der pasienten kommuniserer med lege eller sykepleier hjemmefra ved hjelp av audiovisuelle kommunikasjonsverktøy.

– For å kunne jobbe på en ny måte er det viktig at helsepersonell får skikkelig opplæring, sier hun.

– Det er ikke bare snakk om å lære seg å trykke på de riktige knappene, men om å kunne kommunisere på en slik måte at de blir i stand til å utføre det kliniske oppdraget.

Må tilpasses lokale behov

Målet med forskningsprosjektet var å lage et opplæringsverktøy for folk som ikke hadde brukt simulering før. Det ble utviklet i samarbeid med sykepleiere, hjelpepleiere og ledere i hjemmesykepleien i to kommuner, og testet ut på 14 ansatte i hjemmesykepleien.

– For at simuleringen skal bli mest mulig praksisnær og tilpasset de lokale behovene, er det viktig at de som skal bruke verktøyet er med på å utvikle scenariene, sier Guise.

I prosjektet var derfor de ansatte i hjemmesykepleien med på å definere og beskrive situasjonene de skulle trene på. I forkant av simuleringen var det en grundig innføring i pasientens tilstand og livssituasjon. Etter simuleringen reflekterte deltakerne over det de hadde opplevd og observert.

Et nyttig verktøy

Avhandlingen viser at simuleringsbasert opplæring gir nyttig innsikt i nye måter å jobbe på i hjemmesykepleien. Den viser også at det er viktig å involvere ansatte og ledere i hele prosessen med å utvikle opplæringstiltakene.

Sammen med deltakerne laget forskeren fem simuleringsscenarier og en opplæringshåndbok.

– Dette er et teknologiuavhengig verktøy som kan tas i bruk som det er, forutsatt at sykepleieren og pasientene har tilgang til utstyr for overføring av bilde og lyd, forteller Guise.

I tillegg kan det brukes i utdanningen av helsepersonell på universiteter og høyskoler.

Samarbeidsprosjekt

Doktorgradsstudien var en del av Safer@Home-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd og med energi- og telekommunikasjonsselskapet Lyse som prosjekteier. De øvrige samarbeidspartnerne i studien var simuleringssenteret SAFER, det regionale kompetansesenteret for eldremedisin og samhandling SESAM, Universitetssjukehuset i Stavanger og Stavanger kommune.

Om kandidaten

Veslemøy Guise (40) er født i Auckland, New Zealand, og har en master i sosiologi fra Victoria University of Wellington i 2006. Hun bor i Stavanger og er universitetslektor ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, og forskningskoordinator på SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten på UiS.

Tekst: Astri Sivertsen

Veslemøy Guise disputerer 4. mars.

Veslemøy Guise disputerer 4. mars.