MENY

Utviklet nye materialer for brønnsikring

To nye geopolymermaterialer for permanent sikring av nedstengte produksjonsbrønner er utviklet som resultat av doktorgradsarbeidet til Mahmoud Khalifeh.

Bilde av Professor Runar Nygaard (Missouri University of Sciense and Technology), professor Helge Hodne (UiS), disputant Mahmoud Khalifeh, professor Jann Rune Ursin (UiS), professor Olafur Haralds Wallevik (Reykjavik University), professor Jan Aage Aasen (UiS). (Foto: Sigmund Stokka/IRIS) Professor Runar Nygaard (Missouri University of Sciense and Technology), professor Helge Hodne (UiS), disputant Mahmoud Khalifeh, professor Jann Rune Ursin (UiS), professor Olafur Haralds Wallevik (Reykjavik University), professor Jan Aage Aasen (UiS). (Foto: Sigmund Stokka/IRIS)

Mahmoud Khalifeh disputerte for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknolog 20. mai, med avhandlingen "Materials for Optimized P&A Performance - Potential Utilization of Geopolymers".

I løpet av Khalifehs doktorgradsarbeid ved Drillwell (Drilling and Well Centre for Improved Recovery) ble to nye geopolymermaterialer utviklet og undersøkt med hensyn til anvendelse under nedstenging og plugging av brønner og til isolering av spesifikke soner i reservoaret.

Geopolymerer er lenker eller nettverk av miljøvennlige mineralmolekyler som henger sammen og som har stort potensiale for bruk også utenfor olje- og gassvirksomheten.

Sikrer mot lekkasje

Når produksjonen fra en olje- eller gassbrønn blir så lav at det ikke lenger er lønnsomt å opprettholde produksjonen forlates brønnen for godt. Da er tiden inne for å plugge brønnen for å sikre den permanent mot fremtidige lekkasjer av hydrokarboner til overflaten.

Før man borer en brønn har naturen selv sørget for at de olje- og gassførende lagene er isolert fra omgivelsene ved hjelp av tette overliggende formasjoner. Denne beskyttelsen blir borte når brønnene bores for å nå fram til olje- og gassonene. Når brønnen forlates er det derfor nødvendig å gjenopprette den isolerende funksjonen til de overliggende formasjonene for å hindre lekkasjer til overflaten.

Erstatter sement

Dette gjøres ved å plugge brønnen permanent. Portland-sement blir i dag brukt for å plugge brønner, men denne har sine begrensninger og forskere har lett etter alternative materialer. Geopolymerer er en slik mulig erstatter og gjennom Khalifehs doktorgradsarbeid har to nye geopolymerer blitt utviklet og undersøkt for  anvendelse som materialer for brønnplugging.

Professor i reservoarteknikk Jan Rune Ursin ved Institutt for petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ledet disputasen og førsteamanuensis Jan Aage Aasen ved fra Universitetet i Stavanger var en av opponentene under disputasen.

Hovedveileder for Khalifehs doktorgradsarbeid har vært professor Helge Hodne og medveiledere har vært professor Arild Saasen og doktor Torbjørn Vrålstad.