MENY

Alvorlige hendelser offshore

Pengyu Zhu har forsvart sin doktoravhandling i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han har sett på svikt i systemet som måler alvorlige hendelser, den såkalte SIF-indikatoren.

SIF-indikatoren, «Serious Incident Frequency» eller frekvensen på alvorlige hendelser, måler antall faktiske og potensielle alvorlige hendelser per million arbeidstimer.  

Pengyu Zhu har funnet fram til nye metoder for å forbedre sikkerhetsstyringen av SIF-indikatoren i drifts- og vedlikeholdsfasen.

Pålitelighet og risikobevissthet

Resultatene er positive både i forhold til systemets pålitelighet og beslutningskvaliteten, også med tanke på økt bevissthet om risiko og økonomiske fordeler på kort og lang sikt.

I arbeidet med avhandlingen har Pengyu Zhu gjennomført et 20-talls intervjuer med eksperter på SIF- systemet for å samle inn kvalitative og kvantitative data, for å identifisere kunnskapshull og utforske forbedringspotensialet.

Han har også gjennomført én casestudie med operatørselskaper og én med tekniske tjenesteleverandører.

Sviktmekanismer i nødstanssystem

I den første casestudien studerte han sviktmekanismene i nødstanssystemer (ESD) og hvordan farlige feil ble påvist med ValveWatch.

I den andre casestudien så han på de kritiske datasettene og forbedringspotensial for drift- og vedlikeholdsaktiviteter relatert til ESD-systemer.

Pengyu Zhu oppfordrer olje- og gassindustrien til å vurdere alternative oppfølginger av SIF-er i drifts- og vedlikeholdsfasen.

Økt oppdagelsespotensiale

Avhandlingen er blant de første som systematisk studerer fordelene ved bruk av online overvåkingssystemer for å forbedre driften og vedlikeholdspraksisen til SIF-er som opererer med lav hyppighet.

Den nye fremgangsmåten antas å hjelpe selskaper med å få reell kontroll over sikkerhetssystemene, med forbedret oppdagelsespotensiale og økt bevissthet om ulike forhold.

Pengyu Zhu er 33 år gammel og kommer fra Shandong i Kina. Han er bosatt i Stavanger og er ansatt hos Safetec Nordic AS.

Pengyu Zhu

Pengyu Zhu