MENY

Disputas om effektivisering i hotellnæringen

Fikru Kefyalew Alemayehu forsvarte sin doktorgrad i ledelse, økonomi og reiseliv ved Universitetet i Stavanger 31. januar 2020. Han har forsket på hvordan hoteller møter krav om effektivisering.

Hotellnæringen møter tøffe krav til effektivisering i takt med økt konkurranse og teknologiske fremskritt. Norske hoteller har klart å forbedre produktivitet og effektivitet gjennom bedre ressursbruk, spesielt knyttet til bemanning.

Det viser Fikru Kefyalew Alemayehus avhandling Inputs management in hospitality operations: Key aspects for improving productivity.

Korrigerer på under et døgn

Når mengden av hotellgjester endrer seg, finner Alemayehu at det er forskjell mellom avdelinger hvor hurtig man justerer bemanningen, men i snitt bruker hotellene mindre enn én dag for å korrigere halvparten av gapet mellom optimalt og realisert nivå på bemanningen.

Forskningen viser at tomme rom øker både produksjonskostnad og ineffektivitet. Så lenge hotellene har minst 50 prosent romdekning, kan de imidlertid benytte ressursene sine rimelig effektivt, men må uansett ta alternativkostnaden knyttet til det å ha romkapasitet stående ledig.

Datasystem anbefaler bemanning

Kvaliteten på ledelse, målt etter hvordan man benytter et datasystemverktøy for bemanning, spiller også inn på de operasjonelle resultatene. Gjennom prognoser på romdekning og antall hotellgjester gir verktøyet anbefalinger for optimal bemanning. Avhandlingen viser at når ledere blir bedre til å bruke verktøyet, så øker effektiviteten på hotelldriften.

Avhandlingen er basert på daglig data fra 94 hoteller med og uten restauranter i løpet av perioden fra 2003 til 2014. Forskningen er nyttig for hotelloperatører, hotellinvestorer, ledere og myndighetene.

Alemayehu har en bachelorgrad i økonomi fra Mekle University, Etiopia i 2005, mastergrad i Utviklings- og ressursøkonomi fra NMBU i 2009 og mastergrad i Helseøkonomi og -ledelse fra Universitetet i Oslo i 2012.

Fikru Kefyalew Alemayehu

Det er forskjell mellom avdelinger på hvor hurtig man justerer bemanningen. Housekeeping er raskest, viser Fikru Kefyalew Alemayehus forskning.