MENY

Disputas om politiets bruk av skytevåpen

Politiet venter som regel med å skyte til en truende situasjon har utviklet seg til et angrep, og dermed må viktige beslutninger tas under sterkt tidspress. Disse situasjonene har vi lite kunnskap om, viser Steinar Henriksens forskning.

Henriksen forsvarte sin avhandling Norwegian Police Training for and Use of Force, da han disputerte for ph.d.-graden i samfunnssikkerhet og risikostyring ved Universitetet i Stavanger 11. juni 2020.

Bruker våpen svært sjelden

Det er store forskjeller i hvor ofte politiets innsatspersonell i den operative tjenesten anslår å bruke fysisk makt. Som regel begrenser maktutøvelsen seg til fysiske inngrep uten bruk av våpen, og oftest rettet mot yngre menn som er beruset, ruset eller psykisk syke.

I perioden 2005-2018 avfyrte politiet skudd mot person i gjennomsnitt ved to hendelser i året. Disse situasjonene er som oftest dynamiske og skudd avfyres på kortere avstander.

Beslutninger under sterkt tidspress

Ved at politiet venter med å skyte til en truende situasjon har utviklet seg til et angrep, fører dette til at viktige beslutninger tas under sterkt tidspress. Utover Spesialenheten for politisaker sine etterforskninger, er dette situasjoner vi har begrenset dokumentert kunnskap om.

Dette skyldes blant annet at politiet mangler et rapporteringssystem for all bruk av makt på nasjonalt nivå. Dermed begrenses en systematisk erfaringslæring for politiets operative trening. 

Data fra Norge og New Zealand

Henriksens forskning bygger på data samlet inn fra politiet både i Norge og på New Zealand. Det er blant annet gjort en kvantitativ undersøkelse om bruk av fysisk makt blant politiets innsatspersonell i operativ tjeneste. Det er også gjennomført intervjuer med innsatspersonell som har brukt skytevåpen mot en person. 

Forskningsresultatene bidrar til kunnskap om politiets bruk av fysisk makt og om situasjoner hvor politiet bruker skytevåpen. Dette er kunnskap som kan benyttes i operativ trening ved Politihøgskolen og i politidistriktene.

Steinar Henriksen

Steinar Henriksen er politiutdannet og arbeider ved Politihøgskolen i Oslo.