MENY

Disputas om samvalg i psykisk helsearbeid

Ny avhandling av Lise Sæstad Beyene fokuserer på å skape kunnskap om samvalg i psykisk helsearbeid ut fra pasienters og helsepersonells perspektiv.

Beyene forsvarte sin avhandling The Meaning of Shared Decision-Making in Mental Care – A Hermeneutical Study da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 18. juni 2020.

Pasienter deltar aktivt

Samvalg er anbefalt i nasjonale retningslinjer i Norge og betyr at pasienter deltar aktivt i behandlingen. Selv om helsepersonell har vært opptatt av å inkludere pasienten mer aktivt i behandlingen blir det fortsatt rapportert om manglende inkludering av pasienter i beslutninger som blir tatt.

Denne kvalitative studien undersøker samvalg i psykisk helsearbeid ved hjelp av individuelle intervju med pasienter og fokusgruppeintervju med helsepersonell.

Anerkjent som unike personer

Studien viser at betydningen av samvalg er å være samarbeidspartnere med et eksistensielt ansvar. Hvordan og hvor mye pasientene deltar varierer etter deres psykiske helsetilstand og må vurderes kontinuerlig. Med samvalg blir pasientene anerkjent som unike personer, noe som er essensielt for å kunne jobbe seg mot en bedre psykisk helse. Helsepersonell som praktiserer samvalg ledsager pasientene og hjelper dem med å fokusere på ressurser og ivaretar dem i søken etter mening og mental vekst. 

Om kandidaten

Lise Sæstad Beyene er sykepleier med master i psykisk helsearbeid. Hun er fra Sandnes og jobber som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.

Lise Sæstad Beyene

Lise Sæstad Beyene