MENY

Disputas om simuleringsverktøy for offshore vindparker

Ole-Erik Vestøl Endrerud har ikke bare avlagt doktorgrad, men også brukt forskningen til å skape en innovasjonsbedrift med store, internasjonale investorer på laget.

I sitt doktorgradsarbeid har Vestøl Endrerud utviklet en programvare for simulering som gjør det mulig å bygge, drive og vedlikeholde vindmøller til havs på en mer effektiv måte.

Tidlig i forskningsarbeidet skjønte stipendiaten at han satt på algoritmer som hadde stort potensial i å beregne lønnsomhet og effekt i havvindprosjekt, som den gangen var en ganske ung og kostnadskrevende energibransje. 

Selskapet Shoreline (ekstern lenke) ble etablert allerede i 2014, i samarbeid med Validé, UiS' teknologioverføringsselskap (TTO) og andre aktører som bidro med finansiering. Selskapet har hatt en eventyrlig utvikling og deres programplattform brukes i dag av store internasjonale aktører i vindenergibransjen.

Samtidig med alt dette hadde Vestøl Endrerud også en akademisk doktoravhandling som skulle skrives, og 30. januar 2020 var det endelig duket for disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiS. 

Avhandlingen har tittelen Simulation-Based Decision Support for Engineering Assets. An Agent-Based Approach to Operation and Maintenance of Offshore Wind Farms.

Ole-Erik Vestøl Endrerud

Ole-Erik Vestøl Endrerud