MENY

Disputas om bore-beslutninger

Mohamad Ali Rajaieyamchee (33) disputerer til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger den 12. desember. Han har utviklet bedre metoder for å ta beslutninger under brønnoperasjoner.

Ansvarlige for oljebrønner må gjøre mange viktige vurderinger. Det kan for eksempel dreie seg om korrigering av borebanen, hvor dypt brønnhylsen skal settes eller hva slags boreslam man bør bruke i det enkelte tilfelle.

Slike avgjørelser har tradisjonelt vært basert på intuisjon, uten eksplisitt identifisering og kvantifisering av sentrale elementer i beslutningsprosessen.

Ofte brukes betydelige penger og ressurser på å samle informasjon, uten at det foretas en reell vurdering om informasjonen er relevant og avgjørende for de aktuelle beslutningene og underliggende usikkerhetene. Dette på tross av at enhver god beslutning må være i tråd med beslutningstakerens identifiserte mål, informasjon og alternativer.

Ny tilnærming
Rajaieyamchees avhandling introduserer derimot en beslutningsorientert tilnærming til boreoperasjoner. Bruk av beslutningsanalyse gir innsikt i hvordan beslutningssituasjoner best kan struktureres og kommuniseres.

Han bruker beslutningsdiagram, også kalt bayesianske nettverk, til å definere, analysere og støtte beslutninger i forbindelse med boreoperasjoner. Dette gir en kompakt, intuitiv og grafisk representasjon av beslutningssituasjonen, samtidig som all relevant kunnskap er inkludert.

Nettverkene er basert på beslutnings- og sannsynlighetsteori og resulterer i en matematisk presentasjon av forholdet mellom de ulike variablene som påvirker beslutningen.

Bedre kommunikasjon
Bayesianske nettverk er velegnet for å inkludere usikkerhetsinformasjon fra forskjellige kilder og gir samtidig et intuitivt bilde av de viktigste elementene i beslutningssituasjonen og forbedrer dermed kommunikasjonen mellom eksperter og beslutningstakere.

Hierarkiet danner grunnlag for en felles forståelse og kommunikasjon av forskjellige beslutninger innen boreoperasjoner. Det kan hjelpe ledere til å identifisere de mest relevante metodene og informasjonsstrukturene for forskjellige typer beslutninger.

Relevant forskning
I tillegg har denne avhandlingen introdusert og illustrert et beslutningsanalytisk rammeverk for å definere og analysere komplekse beslutninger innen boreoperasjoner.

Fokus er på anvendelse av bayesianske nettverk for å støtte raskere og bedre beslutninger og er således meget relevant for integrerte operasjoner.

Disputas
Rajaieyamchee disputerer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 12. desember. Avhandlingens tittel er: Decision-Analytic Framework for Well Construction: Application of Decision Diagrams.

Han arbeider til daglig som senioringeniør i boreteknologi i Statoil ASA. På UiS har han vært tilknyttet doktorgradsprogram for petroleumsteknologi under veiledning av professor Reidar B. Bratvold. Forskningen har vært støttet økonomisk av Norges forskningsråd og ConocoPhillips.

 

Portrettfoto av Mohamad Ali Rajaieyamchee

Mohamad Ali Rajaieyamchee