MENY

Disputas om urban design

Lucas Griffith disputerte til doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet onsdag 19. juni 2013.

I sitt doktorgradsarbeid forsket Griffith på utforming og bruk av uterom i området Jåttåvågen, som ble omregulert fra tungindustri til bolig- og næringsformål på slutten av 1990-tallet.

Hans avhandling har tittelen: “Structuring Neighbourhood Space – An investigation into the Production of Neighbourhood Space as Planned, Practised, and Lived in Post-Industrial Norway.”

Griffiths veileder var LeRoy Olaf Tonning ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP).

Portrettfoto av Lucas Griffith, stipendiat ved UiS

Lucas Griffith, stipendiat ved UiS