MENY

Doktorgrad om svingninger i broer

Ove Mikkelsen har forsket på hvordan vind utsetter broer for svingninger. Den 22. april disputerer haugesunderen for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger.

I sitt doktorgradsarbeid har han utviklet en modell for analyse av vindbelastninger og hva slags svingninger disse setter i gang. Modellen kan anvendes for designverifikasjon av lange broer, men også andre vindsensitive konstruksjoner.

Dette er særlig aktuelt siden flere lange broer er under planlegging i Norge, blant annet på den ferjefrie strekningen langs E39 som er under utredning.

Doktorgradsarbeidet omhandler blant annet analyser av Hardangerbrua. Den blir Norges lengste hengebro med et spenn på 1310 meter og skal åpnes for trafikk i 2013.

Sårbare broer
Lange broer er sårbare for vindbelastninger og det bygges broer med stadig lengre spenn. Formålet i Mikkelsens forskning har vært analyse av broens respons i tidsplanet.

Systemet av vind og konstruksjon kan da gis en detaljert beskrivelse både i rom og tid ved bruk av en såkalt elementmodell.

Arbeidet fokuserer på en omfattende beskrivelse av de krefter som oppstår ved interaksjonen mellom vind og konstruksjonens svingninger. Resultatene som presenteres blir diskutert og sammenliknet med resultater bestemt ved bruk av mer etablerte teknikker for beregning av vind-indusert respons.

Sivilingeniør fra Haugesund
Ove Mikkelsen er 56 år og kommer fra Haugesund. Han har tidligere tatt utdanning som høgskoleingeniør i maskinteknikk på daværende Høgskolen i Stavanger og sivilingeniør i teknisk realfag på Universitetet i Stavanger. Han er ansatt som overingeniør på UiS.

Mikkelsens doktoravhandling har tittelen «Modellering av vindlaster og vind-indusert respons av lange broer i tidsplan».

Professor Jasna Bogunovic Jakobsen ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) har vært hans hovedveileder i arbeidet. 

Les mer om disputasen her

Portrett av Ove Mikkelsen, som tar doktorgraden 22. april 2013.

Ove Mikkelsen forsvarer sin doktorgrad 22. april 2013.