MENY

Finner rørskader under vann

Jasper Agbakwuru disputerer til doktorgraden i offshoreteknologi. Han har utviklet en konstruksjon som kan gjøre det enklere å finne skader på rørledninger i grumsete vann.

I dag kan det være komplisert å finne ut hva slags skade som er skjedd, og hvor stor den er.

Når rørledningen ligger nær kysten eller på bunnen av elver er den ofte omgitt av mudrete vann. Det hemmer sikten, noe som gjør det ekstra vanskelig å identifisere skaden.

Agbakwuru har i sitt doktorgradsarbeid utviklet en konstruksjon som kan fraktes til bunnen med en undervannsrobot.

Blåser vann
Ved å filme rørledningen mens den blåser ut rent vann, sørger den for å klarne opp sikten for ingeniørene på overflaten. Dermed blir det mye enklere for dem å se skadeområdet og finne ut hva slags skade røret har fått.

Dette kan føre til raskere respons ved ulykker og dermed betydelig reduserte utslipp.

Tester teknologien
Agbakwurus doktorgrad ble finansiert av Shell. Helge Skjæveland, teknologirådgiver i A/S Norske Shell, bekrefter at teknologien er interessant for selskapet.

– Reduserte utslipp fra olje- og gassproduksjon er kjerneområdet for Shells aktiviteter innen forskning og utvikling i Norge og vi ser nå på om utstyret kan anvendes på rørledninger i den norske delen av Nordsjøen, sier Skjæveland.

Disputas
Fredag 3. mai 2013 forsvarer Agbakwuru doktorgraden sin ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS. Han er blitt veiledet underveis av professorene Ove Tobias Gudmestad og Torleiv Bilstad.

Agbakwuru er 42 år gammel og fra Warri i Nigeria. Han har tidligere tatt mastergrad i undervannsteknologi ved UiS og er nå ansatt i selskapet Innova i Sandnes.

Foto av stipendiat Jasper Agbakwuru med oppfinnelsen sin.

Jasper Agbakwuru tar doktorgrad i undervannsteknologi. Foto: Ida Gudjonsson