MENY

Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

June Junge disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 10. januar 2013. Junge har studert læreres kollegasamtaler.

Junges doktorgradsavhandling; «Læreres kollegasamtaler – et rom for læring?», gir kunnskap om samtaler mellom lærere og hvilken betydning særtrekk ved disse samtalene kan ha for læring.

Den viser viktigheten av at lærere får prøvd ut teorier som refleksjonsverktøy allerede i utdanningen sin. Mangel på utprøving kan føre til at teorier oppleves som unyttige i møte med utfordringer de møter i undervisningen.

Ledelsesavhengig
Junge har også funnet at en optimal profesjonsutvikling for lærere er avhengig av at skolens ledelse både legger til rette for læringsvirksomhet og anerkjenner betydningen av faglig kompetanse i det daglige arbeidet.

Under arbeidet med doktorgraden har hun fulgt en studiegruppe med fire ungdomsskolelærere som møttes jevnlig i to år.

Analysert
Junge har kartlagt og analysert samtalene i studiegruppen. I avhandlingen ser hun på samtalenes særtrekk og hvilken betydning disse kan ha for lærernes læring.

June Junge har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og arbeider som universitetslektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

Professor Elaine Munthe ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet mens professor Otto Lauritz Fuglestad ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved UiS, tidligere Senter for atferdsforskning, har vært medveileder.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og Universitetet i Stavanger.

Alle interesserte er velkomne til disputasen som finner sted i auditorium A-3 i Kjell Arholms hus torsdag 10. januar klokken 12:00.

June Junge, universitetslektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

June Junge disputerte torsdag 10. januar 2013. (Foto: Jeanette Larsen)