MENY

Kalde bakterier spiser også olje

Fagfolk har hittil trodd at naturlig nedbryting av oljeutslipp vil foregå saktere i Arktis enn i Nordsjøen. Ny forskning tyder imidlertid på at kulda ikke bremser bakterienes appetitt på hydrokarboner.

Illustrasjonsfoto av arktisk ishav

Mange har uttrykt bekymring for miljøet når petroleumsindustrien beveger seg nordover. Hva blir konsekvensene av eventuelle oljeutslipp til sjø i Arktis?

I denne typen risikovurderinger spiller vanntemperatur en viktig rolle – både for hvordan oljen oppfører seg og hvor raskt naturen klarer å bryte ned giftstoffene i oljen.

Ny kunnskap kan føre til endringer i disse risikovurderingene. 

Vann fra Svalbard
Forsøk utført på Universitetet i Stavanger viser nemlig at arktiske bakterier «spiser» oljekomponenten naftalen like fort som sine kolleger i varmere farvann, så sant de får alle nødvendige næringsstoffer.

I lignende eksperimenter tidligere har man kjølt ned nordsjøvann, tilsatt olje og sett hvor lang tid nedbrytingen tar. Resultatene har vært tydelige: når bakteriene kjøles ned, jobber de saktere.

Doktorgradsstipendiat Andrea Bagi har tenkt annerledes. Hun hentet vannprøver fra både rogalandskysten og nord for Spitsbergen, og sammenlignet dem.

Tilpasset miljøet
Vannet ble tilsatt naftalen, en viktig (og giftig) bestanddel av råolje, og testet på henholdsvis 0.5, 4, 8 og 15 grader celsius. Forsøkene viste at nedbrytningen av miljøgiften foregikk like raskt i det arktiske vannet som i nordsjøvannet, selv på lave temperaturer.

Forklaringen er egentlig ganske enkel: Bakteriefloraen ved Svalbard har andre egenskaper enn den i Nordsjøen.

– Bakteriene i de to havområdene er ulike, men tilpasset hvert sitt miljø. Dermed klarer de å gjøre den samme jobben, forklarer Bagi.

– Overrasket
Hennes veileder under doktorgradsarbeidet, førsteamanuensis Roald Kommedal, hevet øyenbrynene da resultatene hennes kom inn.

– Jeg er litt overrasket. Vi ventet et visst utslag av miljøtilpasning, men ikke at nedbrytingen skulle skje like raskt som i varmere vann, sier han.

Naturlig nedbryting
Bakteriell nedbrytning er en av de viktigste mekanismene for naturlig fjerning av hydrokarboner fra marine miljø. Mange oljeutslipp ble mindre skadelige enn vi først fryktet, fordi naturen til en viss grad ryddet opp selv.

Forklaringen ligger i de mange typene bakterier som finnes i vannet. Noen av disse har enzymer som kan bruke hydrokarboner som mat, slik at bakteriene får næring og vokser seg større ved å omdanne klebrig olje til CO2.

Flere faktorer
Bagi understreker at hun kun har forsket på én komponent (naftalen) og at bakteriell nedbryting bare er en av flere faktorer når man skal vurdere risiko ved oljeutslipp i Arktis.

Likevel kan forskningen få konsekvenser. Det viktigste modellverktøyet brukt for miljørisikovurdering på norsk sokkel (OSCAR-modellen), opererer nemlig med den gamle forståelsen av temperaturkompensering.

Førsteamanuensis Kommedal håper å få støtte til å forske på flere komponenter av råolje, og flere typer vann.

– Oljevirksomhet i Arktis er en politisk het potet, noe som mange mennesker har sterke meninger om. Desto viktigere er det at vi har mest mulig kunnskap, sier Kommedal.

Disputerte i sommer
Bagi disputerte til doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 20. juni. Avhandlingens tittel er «Effekt av lav temperatur på biologisk nedbrytning av hydrokarboner i marin miljø».

Bagi er 29 år og fra Veszprém i Ungarn. Hun var utdannet bioingeniør fra Teknologi- and økonomiuniversitetet i Budapest og har nå tatt ph.d.-utdanning i miljøteknologi ved UiS. Hennes hovedveileder i doktorgradsarbeidet var Roald Kommedal og biveileder var Torleiv Bilstad.

Arbeidet med doktorgraden ble finansiert av oljeselskapet Total EP Norge. Bagi er nå ansatt som overingeniør på UiS.

Foto av stipendiat Andrea Bagi

Bio-ingeniør Andrea Bagi har tatt doktorgraden i miljøteknologi ved UiS.