MENY

Kutter ned kostnadene på vindturbiner

Arunjyoti Sarkar forsvarte doktorgradsavhandlingen sin i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger 14. juni. Sarkar har undersøkt nye metoder for å installere vindturbiner til havs som kan gjøre fornybar energi mer konkurransedyktig.

I dag står installasjonskostnadene for en stor del av de totale utgiftene ved et vinturbinprosjekt offshore. En av årsakene til det er at eksisterende installasjonsmetoder både er tidkrevende og forutsetter lave sjøtilstander.

Enklere installasjon til havs
I avhandlingen «Offshore Wind Turbines Supported by Monopiles – Installation Technology, a Passive Damper and a Study on the Breaking Wave Induced Vibration» foreslår Arunjyoti Sarkar en alternativ måte å installere de store turbinene på.

Mesteparten av verdens vindturbiner offshore er støttet opp av et gigantisk stålrør, kalt en «monopile». Sarkar foreslår å benytte en midliertidig malstruktur på havbunnen som hjelpemiddel. Dersom denne strukturen har tilstrekkelig bæreevne, kan monopilen senkes direkte ned utelukkende ved bruk av flytende fartøyer.

Relevans utover vindturbiner
Metoden hans tillater større havbølger ved installasjon, noe som utvider værvinduet og senker kostnadene. I tillegg har Sarkar utviklet et passivt dempingssystem som potensielt kan redusere størrelsen på selve fundamentet og gjøre installasjonsprosessen enda enklere.

De alternative metodene i avhandlingen kan også være aktuelle for havbunnsinstallasjoner i olje- og gassindustrien, og dempingskonseptet kan tenkes å få nytteverdi i andre store offshore-konstruksjoner, for å unngå vibrasjonsproblemer.

Ingeniør fra India
Arunjyoti Sarkar er 35 år og kommer fra Andal i India. Fra tidligere har han en mastergrad fra Indian Institute of Technology i Chennai. Han jobber til daglig som ingeniør i Subsea7. Doktorgradsarbeidet hans ble finansiert av Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE), og veiledet av professor Ove Tobias Gudmestad og professor Daniel Karunakaran.

Arunjyoti Sarkar.

Arunjyoti Sarkar disputerte ved Universitetet i Stavanger 14. juni.