MENY

Ny kunnskap om signaler i planteceller

En ny doktorgrad fra Universitetet i Stavanger gir et nytt innblikk i planters stoffskifte. Denne kunnskapen kan bli brukt til å fremavle planter med nye egenskaper.

Det er Pradeep Soni (30) fra India som har utført forskningen. Mandag forsvarte han sin doktorgrad i biologisk kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS.

I sin forskning har han undersøkt såkalte peroksisomer. Dette er små organer – organeller – i cellene, som finnes i alle høyere organismer og er kjent for å virke inn på ulike stoffskifteprosesser.

Viktig for stoffskiftet
I planter er peroksisomer blant annet viktig for fettsyremetabolisme, avgiftning og fjerning av reaktive stoffer, og i plantenes immunforsvar.

I avhandlingen ble det brukt elektrofysiologiske og biokjemiske metoder for å studere porer i peroksisomenes membraner. Disse porene kalles porin-kanaler, er laget av proteiner og spiller en viktig rolle for at stoffskifteprodukter kan gå inn og ut av peroksisomer.

Pore-aktiviteten ble studert ved overproduksjon av proteinene PMP22 og PEX11 i peroksisom-membranen. Soni studerte også signalsekvenser som fører til at proteiner ledes inn i peroksisomet.

Evolusjonære endringer
Ved studiet av tilsvarende proteiner i alger, moser og høyere planter påviste Soni at signalsekvensen som fører til denne prosessen har gjennomgått en suksessiv forandring gjennom evolusjonen.

Denne nye kunnskapen vil i fremtiden kunne det gjøre mulig å systematisk forandre planters evne for å utveksle metabolitter (stoffskifteprodukter) mellom peroksisomer og cellen forøvrig for å fremavle organismer med nye egenskaper.

Doktorgradsprosjektet har vært finansiert av Kunnskapsdepartementet og UiS. Hans hovedveileder var professor Peter Ruoff og medveiledere var professorene Cathrine Lillo og .

Les mer om planteforskning på UiS.

Portrettfoto av Pradeep Soni, som har avlagt doktorgrad i biologisk kjemi. Han har forskept på planteceller. (Foto: Privat)

Pradeep Soni har avlagt doktorgrad i biologisk kjemi. Han har forskept på planteceller. (Foto: Privat)