MENY

Nye framskritt mot automatisert boring

HMS-utfordringer offshore gjør at oljeselskapene ønsker å utvikle helautomatiske borerigger. I sin doktorgradsavhandling har Nejm Saadallah brukt matematisk modellering til å gjøre kontrollsystemene sikrere og mer pålitelige.

Automatisering av boreprosessen som et sikkerhetstiltak er et hett tema i oljebransjen. Når riggansatte jobber i samme miljø som tungt maskineri stiller det store krav til sikkerhet, og konsekvensene av menneskelige feil kan være katastrofale.

Nå når oljeselskapene gjør seg klare til å ta offshoreindustrien til nordligere farvann, er interessen for innovative, autonome systemer enorm. Det røffe klimaet i arktiske strøk vil by på nye og mer kompliserte sikkerhetsutfordringer.

Separert styring av rigg og brønn
I doktorgradsavhandlingen «Scheduling Drilling Processes With Petri Nets» har utviklet en metode for automatisering av borekontrollsystemer som vil gjøre prosessen mer pålitelig, og dermed redusere risikoen for menneskelige feil.

Hovedbidraget i avhandlingen er en mekanisme som gjør at styringen av riggen og styringen av brønnen kan skje uavhengig av hverandre, samtidig som en opprettholder en trygg samhandling mellom dem. Den teoretiske modellen til Saadallah baserer seg på Petri Nets, et matematisk modelleringsspråk som blant annet kan brukes til å teste pålitelighet i systemer.

IT-forsker fra Stavanger
Nejm Saadallah er 35 år og har vært ansatt som forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) i åtte år. Han fullførte en ved Universitetet i Stavanger i 2005.

Doktorgradsarbeidet til Saadallah var en del av AutoconRig, et samarbeidsprosjekt mellom National Oilwell Varco, Statoil, Baker Hughes, Computas AS, Det Norske Veritas, IRIS, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Arbeidet ble veiledet av førsteamanuensis Hein Meling. Medveiledere var professor Reggie Davidrajuh og professor Chunming Rong ved Institutt for data- og elektroteknikk (UiS), samt Benoit Daireaux ved IRIS.

Disputasen finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus ved Universitetet i Stavanger 5. september kl. 12.15.

Foto av Nejm Saadallah.

Nejm Saadallah er 35 år og jobber som forsker ved IRIS. Han er tidligere student ved Institutt for data- og elektroteknikk.