MENY

Tv-måling sekund for sekund

Ny teknologi kan fortelle hvilke tv-program som er mest populære – fra det ene øyeblikket til det neste.

Doktorgradsstudent Pål Evensen har nemlig utviklet et system som kan prosessere store mengder data fra eksempelvis tv-dekodere i sanntid.

Evensen presenterte sine resultater da han forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger i går. Avhandlingen hans demonstrerer hvordan hendelsesbaserte teknologier kan brukes på et nytt område, nemlig tv-målinger.

Topp 10 på tv
Det gir mulighet for nøyaktige målinger av aggregerte data fra for eksempel PVR-boksene som hundretusenvis av nordmenn får tv-signalene sine gjennom.

– Ved å måle aggregerte datastrømmer kan vi for eksempel kunne se hvilke 10 programmer som er mest sett til enhver tid. Jeg ser for meg at dette vil kunne brukes til seeranbefalinger. Hvis jeg får vite at 70 prosent av seerne ser ett og samme program akkurat nå, blir jeg nysgjerrig og vil sjekke det ut, sier Dagfinn Wåge.

Han leder avdeling for forskning, utvikling og innovasjon i Lyse-konsernet, som sammen med Forskningsrådet og UiS har finansiert doktorgradsstudien.

Anvendbar forskning
Wåge er svært fornøyd med resultatet.

– Det fine med denne avhandlingen er at den ikke bare er teoretisk, men også anvendbar for industrien. Han har laget en maskin som kan brukes innen mange ulike felt. At et doktorgradsarbeid er så anvendbart er noe vi i industrien setter stor pris på. Evensens løsning er dessuten generisk, slik at den kan brukes innen ulike områder, sier Wåge.

Mange bruksområder
Det er fullt mulig å se for seg helt andre bruksområder enn tv-målinger. Dagens tv-selskaper tilbyr som regel også telefoni, bredbånd og andre tjenester, og teknologien Evensen har utviklet kan brukes generelt.

Systemet kan for eksempel tenkes brukt til sanntidsmåling av belastning i strømnettet, slik at mulig overbelastning kan oppdages tidligere enn i dag.

Et annet mulig bruksområde er automatisk varsling ved unormal trafikk i telenettet. For eksempel kan man tenke seg at tyveri av simkort blir oppdaget raskere hvis systemet fanger opp et nytt og uventet ringemønster.

Disputerer
Evensens avhandling har tittelen «Hendelsesprosessering av tv-kanalskift og sensor-mellomvare med virtualisering». Han disputerte til doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 23. april 2013.

Veileder under arbeidet har vært førsteamanuensis Hein Meling ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE).

Pål Evensen er 32 år og fra Stavanger. Han har tidligere tatt mastergrad i «Distributed Information Systems» ved Brunel University i London, UK. Til daglig arbeider han som sjefarkitekt i selskapet Lyse Smart.

Portrettfoto av doktorgradsstudent Pål Evensen

Pål Evensen har tatt doktorgrad i informasjonsteknologi ved UiS.