MENY

Bedre kontroll på oljebrønner

Alf Kristian Gjerstad (44) fra Sola har skrevet en doktoravhandling som kan gi bedre sikkerhet og økonomiske besparelser under boreoperasjoner.

Gjerstad disputerer ved Universitetet i Stavanger 26. mai 2014.

Hans doktorgradsarbeid omhandler matematisk modellering av trykksvingninger i oljebrønner under boreoperasjoner.

Gjerstad har i sin forskning spesielt konsentrert seg om operasjoner der borestrengen beveges i langsgående retning og gir en såkalt stempeleffekt i brønnen.

Kan gi utblåsning
Under disse operasjonene genereres trykksvingninger, som ofte ikke kan måles. Både for lavt og for høyt trykk kan gi uønskede hendelser, som for eksempel ukontrollerte utblåsninger av hydrokarboner og oppsprekking av brønnformasjonen.

Modellene som presenteres i doktoravhandlingen kan brukes til å skape bedre kontroll på hvordan de fysiske tilstandene nede i oljebrønner til en hver tid utvikler seg.

Kan hindre ulykker
Det vil kunne bidra til å hindre ulykker og utslipp av hydrokarboner, som igjen kan skade både mennesker og miljø. Økt kjennskap til fysikken i brønnen i sanntid vil også kunne gi betydelige økonomiske besparelser for oljeselskapene.

Dynamisk modellering
Kristian Gjerstad er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU og arbeider til daglig som teknisk rådgiver i Aker Solutions.

Doktorgradsarbeidet hans har vært finansiert av Aker Solutions, SINTEF, Teknova, Statoil og Norges forskningsråd. Avhandlingen har tittelen «Forenklede strømningsligninger for ikke-newtonske væsker i rør og annulus – for dynamisk modellering av trykksvingninger i oljeboring». 

Les mer om hans disputas 26. mai

Portrett av Alf Kristian Gjerstad

Alf Kristian Gjerstad