MENY

Disputas om kjemiske effekter på Ekofisk

Doktorgradsstudent Pål Ø. Andersen (29) ved UiS har utviklet matematiske modeller som kan beskrive og forutsi kjemiske sammenhenger i oljereservoar.

Portrett av Pål Andersen Pål Østebø Andersen

Selskapene på norsk sokkel forsøker å produsere mest mulig olje så økonomisk som mulig. I enkelte tilfeller kan man se klare effekter av å endre den kjemiske sammensetningen til vannet som blir sprøytet inn i reservoaret for å oppnå økt utvinning.

På Ekofisk har man observert en forsterket innsynkning av havbunnen på grunn av kalkoppløsning, samt økt oljeproduksjon.

For bedre å forstå samhandlingen mellom kjemi og transport av olje og vann i reservoarbergarter bruker man matematiske modeller, laboratorieeksperimenter og målinger fra feltet.

Tolker data
Andersen har i sitt doktorgradsarbeid utviklet matematiske modeller som kan brukes for å tolke eksperimentelle data og forutsi hvordan oppførselen man ser på laben vil kunne arte seg i praksis ute på feltet.

Spesielt har han sett på modeller for samhandling mellom sjøvannsliknende løsninger og oljeutvinning fra kalkplugger. Deretter laget han en forenklet modell for oppsprukne reservoarer.

Ulike modeller
Modellene hjelper til å vinne innsikt i grunnleggende sammenhenger mellom kjemiske effekter og oljeutvinning. Videre kan modellene bli brukt som verktøy for å utvikle gode strategier for å injisere den vannløsningen som har best forutsetninger for å løse ut mest olje.

De ulike modellene har blitt brukt og vil brukes videre til å tolke eksperimentelle data som produseres ved Universitetet i Stavanger.

Bruken av modellene gjør det også enklere å designe eksperimenter ettersom en kan forutsi omstendighetene der interessante ting skjer.

Uventede observasjoner
Det følger også med en rekke interessante og uventede observasjoner fra modellene som kan være spennende å se om vil stemme i praksis. Modellene vil være et bidrag i jakten på økt forståelse av den kjemiske innvirkningen på oljeutvinning.

Avhandlingens tittel er «Matematiske modeller for den kombinerte effekten av transport, vann-stein-kjemi og strømningsmekanismer for olje og vann.» Stipendiaten forsvarer avhandlingen i disputas på UiS 19. mai.

Om stipendiaten
Pål Østebø Andersen (29) er fra Stavanger. Han har to bachelorgrader i henholdsvis matematikk og teknisk realfag, samt en mastergrad i petroleumsteknologi, alle fra UiS.

De siste årene har han fulgt i petroleumsteknologi ved samme lærested. Andersen er nå ansatt som universitetslektor ved UiS, hvor han underviser i matematisk modellering. 

Les mer om petroleumsforskning på UiS. 

Les mer om våre studier i petroleumsteknologi (bachelor og master)

Besøk