MENY

Doktorgrad om bølgers innvirkning på offshore-installasjoner

Hvor store krefter er i sving når en bølge bryter mot en havvindmølle i Nordsjøen? Det har Sung-Jin Choi (37) forsket på i sin doktorgrad.

I sitt arbeid har Choi utviklet en matematisk modell for å beregne kreftene fra bølger som bryter mot en vertikal struktur til havs, som for eksempel et plattformbein eller en offshore vindmølle.

Det har vist seg å være problematisk å finne en ligning som gir et realistisk bilde av bølgekraft i ulike situasjoner. Et kompliserende element er at det oppstår vibrasjoner når en bølge bryter mot konstruksjonen, og disse forsterker bølgens effekt. 

Beregner påkjenningene
Choi har imidlertid utviklet en 3D-modell basert på kjente formler for å beskrive væskebevegelser – de såkalte Navier-Stokes-ligningene. Den nye modellen har vist seg å kunne beregne den faktiske påkjenningen av bølger på modeller av offshore-konstruksjoner (som målt i bølgetank) ganske nøyaktig.

I sitt arbeid har Choi også studert den nevnte effekten av dynamisk forsterkning fra vibrasjonene som oppstår ved bølgebrytning.

I sum gir avhandlingen en bedre forståelse av kraften som oppstår når en bølge bryter mot en konstruksjon til havs.

Disputas
Choi forsvarte sin doktorgrad i offshore-teknologi ved Universitetet i Stavanger torsdag 21. august.

Tittelen på avhandlingen er «Breaking Wave Impact Forces on an Offshore Structure». Arbeidet ble støttet av Norges forskningsråd og hans hovedveileder ved UiS var professor Ove Tobias Gudmestad.

Sung-Jin Choi er 37 år og er opprinnelig fra Seoul, Sør-Korea. Han har tidligere utdanning som mariningeniør fra Konkuk-univeritetet i Sør-Korea. Nå arbeider han som senioringeniør i DNVGL i Stavanger. 

Sung-Jin Choi

Sung-Jin Choi