MENY

Doktorgrad om karbonatbergarter

Torsdag 13. mars forsvarer Moustafa Dernaika sin doktorgrad i petroleumsteknologi. Han har forsket på variasjon og klassifisering av egenskaper til karbonatbergarter.

Matematiske ligninger beskriver strøm av olje, gass og vann i et oljereservoar. Ligningene inneholder størrelser som varierer med hvor i reservoaret det strømmer. For karbonatbergarter kan variasjonen være stor over korte avstander og det er umulig å angi denne variasjonen i detalj til bruk i ligningene.

Klasseinndeling av størrelsene
I sin avhandling foreslår Dernaika å inndele størrelsene klassevis, da det er påvist med måling i laboratoriet at de deler av reservoaret som tilhører en klasse gir omlag samme størrelser til ligningene. Dette forenkler beskrivelse av strømmen i reservoaret betraktelig, samtidig som det antageligvis er tilstrekkelig nøyaktig.

Verdifullt bidrag
Moustafa Dernaikas avhandling har tittelen: «Exploring Petrophysical and Flow Properties in Complex Carbonate Reservoirs: Variations with Different Rock Types».

Arbeidet gir et verdifullt bidrag til å bestemme de størrelsene som er nødvendige for en matematisk beskrivelse av strøm i et reservoar.

Avhandlingen skal Dernaika forsvare i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiS torsdag 13. mars. Hans hovedveileder har vært professor ved UiS, Svein M. Skjæveland.

Alle interesserte ønskes velkommen til både prøveforelesningen klokken 10:00 og disputas klokken 12:15. Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.

Bakgrunn
Moustafa Dernaika er 39 år og kommer fra Libanon. Han er utdannet kjemiingeniør (bachelor- og mastergrad) ved Middle East Technical University. Dernaika har siden september 2010 vært daglig leder for Ingrain Inc. Abu Dhabi.

Les mer om ved UiS.

Moustafa Dernaika.

Moustafa Dernaika.