MENY

Gelé gir bedre vannkontroll

Bruken av en spesiell gelé kan gjøre oljeutvinning i sandsteinsreservoarer billigere og mer miljøvennlige. Det kommer fram i en ny doktorgrad fra Universitetet i Stavanger (UiS).

Onsdag 12. Mars forsvarte Hossein Akhlaghi Amiri sin doktorgrad i petroleumsteknologi. Han har forsket på den spesielle geléen av alkalisk natriumsilikat, som kan forbedre vannfortrengingseffekten i sandsteinsreservoarer.

Det er en økende interesse i oljeindustrien for å bruke natriumsilikat for vannkontroll i norske oljereservoarer, og denne avhandlingen gir ny og viktig kunnskap om dette emnet.

Gelé som blokkerer
Vann blir injisert i oljereservoaret for å fortrenge oljen, men i de fleste slike oljereservoarer er vannfortrengingseffekten for lav. Den viktigste årsaken til dette problemet er faktorer som høy gjennomtrengelighet, eller sprekker i reservoaret. Ulike geleer blir brukt til å blokkere disse og dermed avlede vannet til de delene som ikke er oversvømt av vann.

Doktorgraden til Amiri ser på effekten av bruk av natriumsilikat gelé, og om denne geléen er den riktige til dette formålet. Avhandlingen konkluderer med at denne geleen er gunstig på grunn av sin miljøvennlige egenskap og lave kostnad. Forskningen fikk støtte fra Dong Energy Company Norway.

Bakgrunn:
Hossein Ali Akhlaghi Amiri er 30 år og kommer fra Iran. Han er utdannet petroleumsingeniør (bachelor- og mastergrad) ved IFP i Frankrike og Sharif University of Technology i Iran.

Les mer om ved UiS.

Ali Akhlaghi Amiri disputerte nylig med sin doktorgrad innen petroleumsteknologi.

Ali Akhlaghi Amiri.