MENY

Nye perspektiver på risiko

Henning Veland har tatt doktorgraden i risikostyring. Hans avhandling analyserer både terrorangrepet 22. juli 2011, askeskyen fra Island i 2010 og hvordan vi best kan kommunisere rundt risiko.

Under arbeidet med doktorgraden har Veland vært del av fagmiljøet innen risiko og samfunnssikkerhet på UiS, som er et av de største innen dette feltet i Norge.

Arbeidet til Veland er et bidrag i å forbedre måten risiko håndteres på i samfunnet, inkludert måten vi kommuniserer, analyserer og styrer risiko.

Veland har vært spesielt opptatt av å få fram viktige aspekter av risiko som historisk sett ofte har vært undervurdert. Dette inkluderer blant annet evnen vår til å kaste lyst på usikkerhet, antagelser og kunnskapen som underbygger analysene våre og verktøyene vi bruker for å styre og kommunisere risiko.

Olje, terror og flytrafikk
Avhandlingen favner bredt, med eksempler fra oljebransjen, terrorangrepet på Norge 22. juli 2011, og vulkanskyen som lammet den kommersielle flytrafikken i 2010.

Når det gjelder askeskyen, forsvarer Veland myndighetenes håndtering av hendelsen - i sterk kontrast til den massive offentlige kritikken de ble utsatt for mens flyene sto på bakken og folk satt «askefast» rundt om i Europa.

Studien konkluderer med at luftfartsmyndighetene tok innover seg den nye kunnskapen knyttet til flyenes toleranse for askepartikler som etter hvert ble tilgjengelig.

Motorene tålte aske
Dette ble videre benyttet i den faktiske beslutningsprosessen om å fly i luftrom som inneholdt askepartikler.

Den viktigste kunnskapen som etter hvert ble tilgjengelig var basert på faktiske tester. Disse testene viste at fly, og spesielt flymotorene, tålte en viss lav konsentrasjon av aske i luftrommet de fløy i.

Da denne kunnskapen ble inkludert i risikovurderingene som myndighetene fortløpende gjorde, kunne de introdusere toleransegrenser som tillot en gradert åpning av luftrommet.

Risiko-kommunikasjon
En annen del av studien analyserer hvordan ulike grunnleggende forståelser av risiko blant sentrale aktører i samfunnet kan skape utfordringer for kommunikasjonen mellom dem.

De fire aktørene som er del av studien er: Risikoanalytikeren, fageksperten, beslutningstakeren og publikum.

Basert på en evaluering og diskusjon av slike kommunikasjonsutfordringer foreslår Veland ulike måter dette kan forbedres av de involverte aktørene.

Disputas
Veland forsvarte sin doktorgrad ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS 13. juni 2014. Avhandlingen har tittelen «Bidrag til videreutvikling av de nye risikoperspektivene» og er tilgjengelig på Universitetsbiblioteket

Faglig veileder under arbeidet har vært professor Terje Aven på Institutt for Økonomi, Risikostyring og Planlegging (IØRP). 

Henning Veland, phd i risikostyring ved UiS

Henning Veland