MENY

Disputas om nitratets funksjon i stoffskifte

Torsdag 12. mars 2015 forsvarte Dugassa Nemie-Feyissa si doktoravhandling ved Det teknisk-naturvitskapelige fakultet på UiS.

Dugassa Nemie-Feyissa forsvarte si avhandling «From primary to secondary metabolism – influence of nitrate and light/dark conditions.»

Nemie-Feyissa har vore tilknytt doktorgradsprogrammet for teknologi og naturvitskap, studium for kjemi og biovitskap. Hovudvegleiar under arbeidet var professor Cathrine Lillo på Institutt for matematikk og naturvitskap og Senter for organelleforsking (CORE).

Leiar for disputasen var instituttleiar Gro Johnsen på , UiS.

 

Dugassa Nemie-Feyissa

Dugassa Nemie-Feyissa