MENY

Disputas om sykepleie gjennom 100 år

Kristin Kavli Adriansen disputerer fredag 12. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Et kvinneyrke tar form. Sykepleie i Rogaland 1870–1970». Adriansen er universitetslektor ved UiS.

Pietistisk kristendom påvirket Rogalands kultur og sosiale utvikling på flere felt gjennom mange tiår. Adriansens avhandling diskuterer hvorvidt den pietistiske kristendommen fikk innvirkning på «rogalandsk sykepleie». Svaret er ja, men ikke alene.

Pietismens vekt på kall og streng selvdanning harmonerte med faglige idealer i sykepleien, og som diakonissesykepleien, Nightingaletradisjonen og Norsk Sykepleierforbund var «talerør» for. Slik synes det som at pietismen konserverte faglige idealer i Rogaland. På sin side utløste samfunnsskapte helse- og sykdomsutfordringer behov for medisinsk behandling og faglært sykepleie, og sykepleien fikk tette bånd til medisinen. Ønsket om utdanning og arbeid blant enslige kvinner sørget dessuten for rekruttering til yrket. At sykepleie i det store og hele ble forstått som kvinneyrke, er uomtvistelig, regionalt som nasjonalt.

Kristin Kavli Adriansen har sykepleierutdanning fra Diakonissehusets sykepleierskole (1977), kandidateksamen fra Norges Sykepleierhøyskole (1982) og mastergrad i helsevitenskap fra UiB (2007). Hun har arbeidet som sykepleier ved Lovisenberg sykehus, Aker sykehus, Bredtvet diakonat, og er universitetslektor ved UiS (1986–d.d.). Fra 2009 har hun vært ph.d.-stipendiat ved Stavanger Universitetssykehus, UiS og UiB. Avhandlingen utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.

Les mer på UiB sine nettsider

Tid og sted for prøveforelesning:
12.06.2015, kl. 10.15
Aud. 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Tid og sted for disputas:
12.06.2015, kl. 12.15
Aud. 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

 

 

Portrett Kristin Kavli Adriansen

Har pietistisk kristendom hatt innvirkning på sykepleie i Rogaland? spør Kristin Kavli Adriansen i sin doktorgradsavhandling.