MENY

Doktorgrad om kosmologisk utvikling

Dmitry Shogin forsvarte sin doktorgrad ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet den 29. juni 2015.

Shogin har forska på kosmisk masse i høve til teoriar om den tidlege utviklinga av universet. 

Avhandlinga hans hadde tittelen «Diffusive and non-perfect fluids in anisotropic spacetimes”. Fleire av artiklane i avhandlinga har vore publiserte i fagfellevurderte vitskaplege tidsskrift. 

I sitt doktorgradsarbeid fekk Shogin vegleiing av professor Sigbjørn Hervik frå . 

 

Bilete av verdsrommet