MENY

Doktorgrad om læring etter ulykker

Fredag 10. april 2015 disputerte Kirsti Russell Vastveit til graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Kirsti Russell Vastveit forsvarte avhandlingen «Learning from incidents at a Scandinavian refinery.»

Oppgitt emne for prøveforelesning: «How can a narrative perspective on learning contribute to the field of learning from incidents in organizations?»

Som stipendiat fikk Russell Vastveit veiledning av professor Ove Njå ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. 

Kirsti Russell Vastveit

Kirsti Russell Vastveit