MENY

Mika Buxhuku tok doktorgraden

Mika Buxhuku forsvarte sin doktorgrad i disputas ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet 23. april 2015.

Avhandlinga har tittelen: "Exploration of thermal parameters in materials by diffraction methods; development of the Rotation Electron Diffraction technique".

I arbeidet med doktorgraden fekk ho vegleiing av professor Vidar Hansen ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

Mika Buxhuku er 32 år og frå Tirana, Albania. Hun har tidlegare to mastergrader i naturvitskaplege fag frå Universitetet i Tirana. Hun er no tilsett som ingeniør i MRC Energy Piping.

 

Mika Buxhuku

Mika Buxhuku