MENY

Ny doktorgrad i brønndesign

I en ny avhandling av John Emeka Udegbunam presenteres en metodikk for å forbedre modelleringsprosessen knyttet til design av borebrønner.

Udegbunam forsvarte doktoravhandlingen «Improved Well Design with Risk and Uncertainty Analysis» ved Universitetet i Stavanger 16. januar 2015.

Avhandlingen foreslår en forbedret metodikk for brønnplanlegging der man tar hensyn til usikkerhet i modelleringsprosessen og identifiserer de mest kritiske parameterne.

Usikkerhet i inndata, uttrykt ved sannsynlighetsfordelinger blir propagert ved hjelp av Monte Carlo-simuleringer og modelleringsresultater presenteres som fordelinger. Dette gjør det mulig å analysere mulige utfall som kan inntreffe med en viss sannsynlighet.  

Lettere å planlegge
Ved å introdusere denne typen metoder i modelleringsprosesser knyttet til brønndesign kan det bli lettere for brønnplanleggere å veie ulike alternativer opp mot hverandre.

Eksemplene i avhandlingen er knyttet til modellering av kollaps og fraktureringstrykk i formasjoner, samt modellering av operasjonsvinduet i en underbalansert boreoperasjon.

Beskriver tofasestrøm
Avhandlingen presenterer også simuleringsresultater knyttet til et numerisk skjema som kan beskrive en dimensjonal tofasestrøm i brønner.

Simuleringene viser at skjemaet har mulighet for å beskrive dynamiske brønnstrømningsprosesser knyttet til både trykkbalansert og underbalansert boring og modellen kan forhåpentligvis ha en rolle knyttet opp mot undervisning.

John Emeka Udegbunam

John Emeka Udegbunam