MENY

Overdriver vi sikkerhet i luftfarten?

Vi bruker 1,2 milliarder kroner hvert år på å screene flypassasjerer og bagasje i Norge, til tross for et relativt lavt trusselbilde. Har frykten tatt overhånd? Det har Elise Anonby Olsvik forsket på i sin doktoravhandling.

Angrepene på World Trade Center i New York 11. september 2001 gjorde enormt inntrykk på hele verden. Ikke i vår villeste fantasi hadde vi sett for oss bruken av fly som våpen for å utføre terrorhandlinger.

Terroristene gjorde det klart for alle at sikkerheten på flyplassene ikke var god nok.

Resultatet ble en drastisk endring av sikkerhetsrutinene. EU innførte et massivt og detaljert regelverk, og som EØS-medlem fulgte Norge etter.

Fra Heathrow til Båtsfjord
-Regelverket var konstruert for store internasjonale flyplasser, som Heathrow og Charles de Gaulle, sier Elise Anonby Olsvik ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

-Utfordringene var store når samme regelverk ble innført på lufthavner som Båtsfjord og Berlevåg, sier Olsvik.

I sin ferske doktoravhandling, som hun forsvarte i disputas 5. november 2015, har hun sett på hvilke konsekvenser det hadde for norsk luftfart å innføre det omfattende regelverket.

Les mer om Olsviks forskning.

Elise Anonby Olsvik

Elise Anonby Olsvik ved Seros kritiserer i sin avhandling en utdatert og retrospektiv måte å regulere sikkerhet i luftfarten på. (Foto: Asbjørn Jensen)