MENY

Slik rangerer de hverandre sosialt i Stavanger

Etter 40 år med velstandsvekst og høy sosial mobilitet i Stavanger kan det være god grunn til å spørre hvordan folk vurderer hverandres plass i samfunnshierarkiet. Det har Merete Jonvik gjort i doktorgradsavhandlingen sin, som hun forsvarte tirsdag 8. desember ved Universitetet i Stavanger.

Undersøkelsen viser at det danner seg tydelige mønstre i hvordan folk oppfatter sosiale forskjeller og hvordan de sosiale forskjellene vektlegges. Hvor du står i samfunnspyramiden avgjør hva du vektlegger som viktig, ifølge Jonvik. 

– Jobben din, inntekten og materiell suksess er mest utslagsgivende for hvor stavangerfolk plasserer hverandre. Kulturelle forskjeller, som hvilken utdanning du har, smak og livsstil, blir vurdert som viktig av dem som selv har høy utdanning. For andre er det likegyldig, sier Jonvik.

Jonvik er stipendiat ved IRIS og har i doktorgradsarbeidet blitt veiledet av Lennart Rosenlund, professor emeritus i sosiologi. Arbeidet er en del av et prosjekt: «Stavanger as a prism» - der 40 års Stavanger-utvikling er lagt under lupen.

Les mer om Jonviks forskning

Merete Jonvik

-Redelighet, ærlighet og måten du kommer deg opp og frem på i livet blir nøye vurdert når det snakkes om forskjeller, sier Merete Jonvik. (Foto: IRIS/Elisabeth Tønnessen)