MENY

Trening under brystkreftbehandling

Har kvinner med brystkreft nytte av trening under cellegiftbehandling? Det har Anne Marie Lunde Husebø forsket på i sin doktoravhandling som hun forsvarte 11. desember 2015.

Husebø har, i tillegg til å undersøke nytteverdien av å trene, også sett på hvilke utfordringer kvinnene hadde knyttet til motivasjon for å trene i behandlingsperioden.

Husebø har funnet at 150 minutter moderat intensitet fysisk aktivitet i uken bidrar til at kvinner med brystkreft opprettholder fysisk kondisjon og aktivitetsnivå, og vender tilbake til samme nivå av fatigue (utmattelse) som før behandling.

Kvinnene i studien opplevde at regelmessig trening styrket deres psykologiske velvære ved at treningen normaliserte hverdagen og hjalp dem til fokusere på det friske.

Treningen ble også noe å strekke seg mot, og som gav dem struktur i hverdagen. Støtte og oppmuntring i nærmiljøet og fra helsepersonell ble også fremhevet som en viktig motivator for å trene.

På den andre siden bidro bivirkninger av cellegiftbehandlingen til å redusere treningsaktiviteten. Studien konkluderer med at i en behandlingsperiode bør all fysisk aktivitet tilpasses individuelt, basert på bivirkninger og hvilken verdi og funksjon treningen har for den enkelte.

Husebøs avhandlingen har tittelen Exercise during breast cancer treatment. A study of physical and psychosocial outcomes and motivational challenges.

Anne Marie Lunde Husebø er knyttet til Institutt for helsefag ved UiS. Hun er sykepleier med 20 års erfaring og har en master i helse- og sosialfag. 

Anne Marie Lunde Husebø

Treningen hjalp kvinner med brystkreft å fokusere på det friske, viser Anne Marie Lunde Husebøs studie.