MENY

Doktorgrad om internecelleprosesser

Hvordan kan organismer og celler vedlikeholde deres robuste interne stabilitet når de blir utsatt for alvorlig indre eller ytre påkjenninger? Dette har Oleg Agafonov undersøkt i sin ph.d.-avhandling.

Homeostase innebærer å holde det interne miljøet i en organisme eller celle noenlunde konstant, uavhengig av skiftende interne eller eksterne faktorer, Dette er en essensiell egenskap ved alle levende organismer. Hvordan organismene oppnår homeostase er imidlertid ikke fullt ut forstått. 

For å øke forståelsen av disse mekanismene har Oleg Agafonov kombinert metoder fra molekylærbiologi, kjemisk kinetikk og kybernetikk. Et spesielt spennende spørsmål er hvorvidt celler kan opprettholde intern homeostase under oscillerende (vekslende) signalforhold, for eksempel når celler sender vekslende signaler til hverandre for å regulere kalsiumnivået i organismen. 

Ved bruk av matematiske modeller fant kandidaten ut at visse oscillerende systemer er i stand til å holde gjennomsnittsnivået av en kontrollert komponent ved et visst nivå. Avhandlingen viser også at slike biologiske oscillatorer klarer å veksle fram og tilbake med jevn frekvens.

PhD-prosjektet hadde tittelen “Homeostasis and Adaptation: From Stationary Conditions to Oscillations and Growth” og ble utført ved Senter for organelleforskning (CORE), i samarbeid med Institutt for data- og elektroteknikk, begge ved UiS. 

Oleg Agafonov

Oleg Agafonov, ph.d. ved UiS