MENY

Doktorgrad om planteceller

Piotr Maksymilian Lisik (27) har forsvart sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger.

Planter har utvikle komplekse mekanismer for å overleve miljømessige belastninger som tørke, saltholdighet og høy temperatur. Tidligere forskning har vist at peroksisomer (celleorganeller i  plantecellen) beskytter cellen mot ødeleggelse, men fortsatt er det mye vi ikke vet om denne delen av cellen.

I sin forskning har Lisik kombinert metoder fra biokjemi og molekylær biologi for å identifisere og karakterisere to peroksisomproteiner som kan være avgjørende for hvordan planter takler ugunstige miljøpåvirkninger.

Klimaendringer gjør at plantene oftere er utsettes for ulike typer miljøstress, og kunnskap om nye peroksisomproteiner kan være nyttig for framtidig jordbruk og matproduksjon.

Om disputasen

Avhandlingen har tittelen «Identification and characterization of novel stress-inducible proteins of Arabidopsis peroxisomes”. Lisik forsvarte avhandlingen ved ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, i november 2016.

Hovedveileder for arbeidet har vært professor Sigrun Reumann og medveiledere har vært førsteamanuensis Jodi Maple-Grødem og professor Ida van der Klei.