MENY

Doktorgrad om risikoforståelse og risikoerkjennelse

Øystein Amundrud ser i sin doktorgrad nærmere på hvordan vår forståelse og oppfattelse av risiko påvirker hvordan den blir vurdert og håndtert.

Vi lever med risiko på alle kanter. Gjennom nyhetssendinger og aviser blir vi minnet om naturkatastrofer, terrorangrep, kriminelle handlinger, tekniske feil og ulykker. I sin avhandling søker Amundrud å bidra til bedre risikostyringen i en sosial sammenheng.

Risikoforståelse og risikoerkjennelse

I artikkelen «On how to understand and acknowledge risk» (artikkelen åpnes i nytt vindu) undersøker han de to begrepene «risikoforståelse og risikoerkjennelse». Mens risikoforståelse er et kjent og mye brukt begrep, er risikoerkjennelse nyere og ble for alvor tatt i bruk av 22.juli-kommisjonen.

– Et av målene våre med dette forskningsprosjektet var å se nærmere på mulige praktiske implikasjoner når ulike begrepsapparat og definisjoner legges til grunn i risikoanalyse- og styring, sier Amundrud til Proactima sine nettsider.

Om disputasen

Avhandlingen har tittelen «Contributions to improved risk management in a societal context”. Amundrud forsvarte doktorgraden i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, den 18.november 2016.

Hovedveileder for arbeidet har vært professor Terje Aven og medveileder har vært førsteamanuensis Roger Flage, begge ved Universitetet i Stavanger.

Øystein Amundrud

Øystein Amundrud