MENY

Fotgjengeres tilgang til kollektivtransport

Helge Hillnütter disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 25.oktober 2016.

I doktoravhandlingen “Pedestrian Access to public Transport” ser Hillnhütter nærmere på fotgjengeres tilgang til kollektivtransport.

Forskningen hans bygger på intervjuer med 600 trikkereisende og observasjoner av rundt 1400 gående. Han finner at blant annet at attraktive urbane områder gir flere lyst til å gå lengre for å ta buss, tog eller trikk.

Les mer om Hillnhütters forskning.
 

Helge Hillnhütter.

Helge Hillnhütter ser i sin doktorgrad nærmere på fotgjengeres tilgang til kollektivtransport.