MENY

Doktorgrad om designprosedyrar

Aboma Wagari Gebisa har forsvart doktorgraden sin ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Avhandlinga har tittelen Design Procedures and Mechanical Behaviour Characterization of Additive Manufactured Components og kan tingast frå Universitetsbiblioteket.

I doktorgradsarbeidet var Gebisa knytt til Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, med professor Hirpa Lemu som hovudrettleiar.

Han disputerte 14. juni 2019.