MENY

Effekter av kraftige bølger på marine strukturer

Shengnan Liu har avlagt doktorgrad i offshoreteknologi, med en avhandling om modellering av voldsomme bølgelaster på marine strukturer.

Under prosjekteringen av marine konstruksjoner som er installert på grunt vann, er miljøbelastningen forårsaket av brytende bølger av stor bekymring. Effekten av bruddbølger kan være veldig stor, noe som kan føre til alvorlig skade på marine strukturer.

Monopile strukturer er det mest brukte fundamentet for havvindmøller på grunt og halvgrunt vann. Kystnære bølgebrytere kan også bli utsatt for alvorlige påvirkninger av bølgebryting, ofte på grunn av stigende havnivå forårsaket av global oppvarming.

Derfor er det av stor betydning å studere de voldelige brytende bølgekreftene på disse marine strukturene.

Numeriske simuleringer

I sitt doktorgradsarbeid har Liu brukt forskjellige tilnærminger til fri overflatemodellering og forskjellige turbulensmodeller. Alle numeriske simuleringer var basert på åpen kildekode Computational Fluid Dynamics (CFD), nærmere bestemt OpenFOAM og foam-ext.

Alle de numeriske modellene som er utviklet i løpet av doktorgradsprosjektet, kan brukes direkte til å beregne bølgepåvirkningskraften på marine strukturer.

Avhandling og disputas

Forskningsarbeidet er utført ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM), i perioden mars 2016 til mars 2019.

Avhandlingen har tittelen CFD Modelling of Violent Breaking Wave impacts on Marine Structures og disputasen skjedde tirsdag 18. juni.
 

Shengnan Liu

Shengnan Liu